WooCommerce Speedex Courier Voucher & Label

Inline preview - WooCommerce Speedex Courier Voucher & Label สร้างเว็บไซต์, ปลั๊กอิน เว็บขายของ, ปลั๊กอิน ร้านค้า, ปลั๊กอิน wordpress, ปลั๊กอิน woocommerce, ทำเว็บไซต์, ซื้อปลั๊กอิน, ซื้อ plugin wordpress, wp plugins, wp plug-in, wp, wordpress plugin, wordpress, woocommerce plugin, woocommerce, web service, voucher, tracking, speedex, print pdf, plugin ดีๆ, label, kourier, iben, greek, courier, codecanyon, bulk, automatic, api
อัพเดทล่าสุด: 2021-12-04T06:11:54+11:00

Με το πρόσθτο WooCommerce Speedex Courier Voucher & Label บัตรกำนัล αυτόματα με 1 κλικ και να τα εκτυπώσετε σε PDF μέγεθος A4, A5, A6 & 10×21 ซม.

Εύκολη επεξεργασία ΟΛΩΝ των στοιχείων บัตรกำนัล

อีเมล อัจฉริยะ με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

อัฒจันทร์ παράδοσης των δεμάτων με δυνατότητα ενημέρωσης อีเมล σας τα δέματα που παραδόθηκαν.

Διαχείριση όλων των απεσταλμένων δεμάτων σε εύχρηστη λίστα (Εκτύπωση λίστας βάση ημερομηνίας)

บัตรกำนัล των επιλεγμένων παραγγελιών

Μαζική δημιουργία και εκτύπωση บัตรกำนัล των επιλεγμένων παραγγελιών

Δωρεάν αναβαθμίσεις για พายάντα

ถึง iBen – WooCommerce Speedex Courier Voucher & Label είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης που έχει ηλεκτρονικό κατάκτξάμληνον εναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης που έχει ηλεκτρονικό κατάκτξάμληνον. Είναιέναεργαλείοπουπραγματικάθασαςεξοικονομήσειχρόνο, θαπεριοριστούνστοελάχιστοτυχόνλάθηκαιφυσικάαναβαθμίζετετηδιαδικασίαπαραγγελιοληψίαςτουηλεκτρονικούσαςκαταστήματος ναι γρήγοrrο, εργονομικό και δεν επιβαρύνει την ταχύτητα φόρτωσης της διαχείρισης.

Δείτε το βίντεο (Πώς λειτουργεί)

( Τρέχουσα έκδοση: 1.9.0 ) Σημαντικές προσθήκες/βελτώσεις έχουν γίνει που ίσως δεν θα δείτε στο βίντεο.

( Bίντο έκδοση: 1.0 )

Βασικές Δυνατότητες

Αυτόματη δημιουργία บัตรกำนัล με 1 κλικ (เมื่อบิน)

 • Δημιουργία บัตรกำนัล μέσα από την παραγγελία
 • Δημιουργία บัตรกำนัล από την λίστα των παραγγελιών
 • Υποστήριξη όλων των υπηρεσιών όπως και στο πρόγραμμα που σας παρέχει η สปีดเท็กซ์
 • Αυτόματη συμπλήρωση όλων των στοιχείων του πελάτη (όλα τα πεδία είναι επεξεργάσιμα)
 • Αυτόματη συμπλήρωση αντικαταβολής και το συνολικό βάρος
 • Εργαλείο μετατροπής χαρακτήρων σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 • บัตรกำนัล σε περίπτωση λάθους
 • บัตรกำนัล Εύκολος και πλήρης έλεγχος των στοιχείων πριν την δημιουργία του บัตรกำนัล

Ακύρωση / διαγραφή บัตรกำนัล

 • บัตรกำนัล Εύκολη διαγραφή του με 1 κλικ ( είτε απο την λίστα παραγγελίων είτε απο την λίστα των voucher)

บัตรกำนัล:

 • Δυνατότητα απευθείας δημιουργία του PDF (A4, A5, A6 & 10×21 ซม.)
 • Δυνατότητα επιλογή αλλαγής κατάστασης της พายαραγγελίας
 • Εξαναγκαστική αποστολή อีเมล ολοκλήρωσης και επισύναψη του αρ. รหัสย่อ με

บัตรกำนัล στο อีเมล του πελάτη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας

 • Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λειτουργίας
 • Προεπιλεγμένο μήνυμα αποστολής με δυνατότητα μορφοποίησης ไมโครซอฟต์
 • โค้ดติดตาม στην παραγγελία αν θα συμπεριληφθεί το μήνυμα με το โค้ดติดตาม

Αυτόματος έλεγχος της παράδοσης των δεμάτων (με WP cron)

 • Αυτόματος έλεγχος παράδοσης όλων των ‘προς παράδοση บัตรกำนัล’
 • Δυνατότητα ειδοποίησης μέσω อีเมล σε λίστα για τις νέες παραδόσεις
 • Επιλέξτε κάθε πότε να εκτελείτε η αυτόματη εργασία
 • บัตรกำนัล Χειροκίνητος έλεγχος παράδοσης μεμονωμένου บัตรกำนัล με 1 κλικ (Προβολή ημερομηνία, ώρα παράδοσης και όνομα παραλήπτη) ไมโครซอฟต์

Έξτραεργαλεία

 • บัตรกำนัล
 • Ιχνηλάτηση บัตรกำนัล στην λίστα αλλά και μέσα στην παραγγελία
 • บัตรกำนัล αληροφορίες του από την λίστα των παραγγελιών αλλά και μέσα στην παραγγελία
 • Δυνατότητα επανεκτύπωσης ενος voucher σε άλλο μέγεθος (A4, A5, A6 & 10×21 ซม.)
 • Μαζική επιλογή παραγγελιών και επανεκτύπωση των คูปอง σε 1 PDF
 • Εκτύπωση λίστας บัตรกำนัล βαση ημερομηνίας

Δημιουργία μεμονωμένου บัตรกำนัล αναξέρτητο από μια παραγγελία

 • Επεξεργασία επαφών απο την λίστα
 • Αποθήκευση στοιχείων σε λίστα με την χρήση ενός κωδικού ซอส
 • Γρήγορη φόρτωση στοιχείων με την χρήση κωδικού

คูปองส่วนลด

 • Καταγραφή του χρήστη που το δημιούργησε
 • Προβολή στοιχείων του คูปอง
 • Δυνατότητα διαγραφής των PDF των παραγγελιών για λόγους εξοικονόμησης αποθηκευτικού เซิร์ฟเวอร์ στον χώρου ας
 • Δυνατότητα ελέγχου παράδοσης δέματος και ιχνηλάτηση

Άλλα

 • นักพัฒนา WordPress
 • Σύγχρονος προγραμματισμός και αρχιτεκτονική του κώδικα
 • Αναβαθμίσεις και υποστήριξη του λογισμικού για พายάντα
 • PHP 5.6. – 8.0
 • AJAX λειτουργία. Οι λειτουργίες του ปลั๊กอิน είναι βασισμένες σε τεχνολογία AJAX ώστε να μην ανανώνετε η σελίδα καθε λιεμε εορυε ι αελιεμε ι λειτουργίες του ปลั๊กอิน Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε σημαντική εμπειρία χρήσης. ε αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε σημαντική εμπειρία χρήσης.
 • Διαθέσιμαδιάφορα apply_filters μέσαστονκώδικαγιατηνεύκοληκαιάμεσηαλλαγήδιαφόρωνσημαντικώνστοιχείωνσύμφωναμετιςανάγκεςσας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Το ปลั๊กอิน αυτό απαιτεί στοιχεια σύνδεσης τα οποία ορίζονται στις ρυθμίσεις του πρόσθετου. ปลั๊กอิน Speedex αλλά και το παρόν ปลั๊กอิน Δείτε σημείωση 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ขนาดไฟล์ PDF που υποστηρίζονται είναι (4) τέσσερα (A4, A5, A6 & 10×21 ซม.).

 • Τα PDF κατεβαίνουν απευθείας από τους เซิร์ฟเวอร์ της Speedex κούριερ แอ๊น είναι επίσημα και τυποποιημένα ตัวอย่างของ Speedex.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: เข้าถึงได้จริง αρτιά που χρησιμοποιούνται στην εφαρμορή MySpeedex, δεν είναι συμβατά για εκτύπωση μνέου ปลั๊กอิน เว็บเซอร์วิส Δεν υπάρχει η επιλογή για 2, 3, 4 φορτωτικές ανά σελίδα, παρά μόνο η επιλογή για το μέγεθος τιου χρ Δεν υπάρχει η επιλογή για 2, 3, 4 φορτωτικές ανά σελίδα, παρά μόνο η επιλογή για το μέγεθος τιου χρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: บริการเว็บ Θα πρέπει να ενημερώσετε το κατάστημα Speedex που σας εξυπηρετεί για την αίτηση κωδικών για บริการเว็บ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Γιαταบัตรกำนัลπουδημιουργούνταιμέσωτων webservices δηλαδήμέσωτουปลั๊กอิน: Στηνοθόνητηςδιαχείρισηςτωνφορτωτικών (MySpeedex) έχετετηδυνατότηταναδείτεμόνοτιςφορτωτικέςπουέχετεδημιουργήσειμέσααπότηνεφαρμογή MySpeedex Στην οθόνη της αναζήτησης φορτωτικών, μπορείτε να αναζητήσετε φορτωτικές που έχουν δημαουργτθεί ίοίοίου เว็บความเร็ว, ความเร็วในการทำงานของฉัน, ความเร็วในการทำงาน

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

Γενική ταχυδρομική เก

คูปอง WOOCOMMERCE GENIKI TAHYDROMIKI & LABEL

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

บัตรกำนัลและฉลาก WOOCOMMERCE ELTA COURIER & LABEL

ACS Κουριερ

WOOCOMMERCE ACS COURIER VOUCHER & LABEL

ภาษาอังกฤษ

กับ WooCommerce Speedex Courier Voucher & Label ปลั๊กอิน คุณสามารถสร้าง Vouchers โดยอัตโนมัติใน 1 คลิกและพิมพ์เป็น PDF สำหรับขนาด A4, A5, A6 & 10×21 ซม.

คุณสามารถตั้งค่าได้ว่า หมายเลขติดตาม จะถูกส่งไปยังอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

ตรวจสอบการจัดส่งพัสดุอัตโนมัติ ด้วยความสามารถในการส่งพัสดุที่จัดส่งในอีเมลของคุณ

ดิ WooCommerce Speedex Courier Voucher & Label ได้รับการออกแบบและดำเนินการภายใต้ความต้องการที่แท้จริงของธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และแน่นอน ปรับปรุงขั้นตอนการสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์ของคุณ มันคือ รวดเร็ว ถูกหลักสรีรศาสตร์ ไม่เป็นภาระ ความเร็วในการโหลดของการจัดการ

วิธีอัปเดตปลั๊กอินโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตปลั๊กอินไม่มีวันหมดอายุ หากต้องการรับการอัปเดตอัตโนมัติ เพียงติดตั้งและกำหนดค่าปลั๊กอินตัวอัปเดต Envato คู่มืออย่างเป็นทางการที่อธิบายวิธีกำหนดค่าสามารถพบได้ในลิงค์ต่อไปนี้: https://envato.com/market-plugin

ใบอนุญาต

1 ใบอนุญาตมาตรฐาน = 1 การติดตั้ง + 1 การแสดงละคร

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

2021/12/03 - v1.9.0
Fix issue with custom cron schedules (2 minutes, 15 minutes, etc)
Fix issue with Auto check delivery cancel statement
Fix: support special characters in the voucher
FIx: (strlen) city length in Speedex list
UX improvement
2021/11/06 - v1.8.0
Feature (Developer): Added global shortcode to display tracing [iben_speedex_tracing_shortcode order_id="xxx"]
Feature (Developer): Added global shortcode to display tracking number: [iben_speedex_tracking_number_shortcode order_id="xxx" prefix_text = "text before links" suffix_text = "text after links" ]
2021/10/23 - v1.7.0
Fix: Auto check delivery improvements
Fix counts of undelivered and delivered vouchers
Various fixes and improvements
Feature: Option to automatically UPPERCASE values
Developer: Added public function to create a voucher for a given order ID + available arguments
2021/10/13 - v1.6.0
Feature: automatically copy and paste the tracking number after creation in any field based on class or ID.
Improvement: Display sequential order number in vouchers list
Vendors updated
2021/08/19 - v1.5.0 - v1.5.2
Performance and class cleaning
Feature added. Change order status when voucher created
2021/07/14 - v1.4.3
Performance improvement in order list
2021/06/30 - v1.4.1
Added hook after voucher created
Minor fix an error log when print daily consignments are empty
Removed unused fonts for print list PDF (Total size is normal again)
2021/05/10 - v1.4.0.2
Feature: Print list of vouchers by date
Minor fix for default checkbox for iBen sms send
Display friendly errors
2021/05/10 - v1.3.1
PHP compatibility: Fixed an error for comments split function
2021/05/08 - v1.3.0
Feature added: Create bulk vouchers from selected orders
Improvements handling for comments length 
2021/04/28 - v1.2.0
Feature: Added 2 options to display on the frontend.
1) Display Tracking link on my account orders list
2) Display the tracing of voucher on orders details page
2021/04/23 - v1.1.0
Feature added: Reprint multi vouchers for selected orders
Minor cleaning code
Minor UX improvements
Translations improvements
Added 2 filters to display for metabox of vouchers in order (Per order status, per country)
2021/03/12 - v1.0.0 initial release


ลิงค์ไปที่ Codecanyon

คัมมอน สโตร์
Register New Account
Reset Password