เปิดจองวัคซีน Moderna สั่งวัคซีนโมเดอน่า ราคาเข็มละ 1,650 บาท พร้อมเงื่อนไข การสั่งจองผ่าน Shopee [E-Voucher] Vichaivej Hospital

Add your review

1,650.00 ฿ ex. VAT

 • วัคซีนทางเลือก Moderna ชนิด mRNA
 • ราคาเข็มละ 1,650 บาท
 • ผ่อนชำระได้ 3 งวด (563.81 x3)
 • มีจำนวนจำกัด
 • ทำการซื้อได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนจองวัคซีน
>> กดที่นี่เพื่อสั่งจอง วัคซีนโมเดอร์น่าผ่านช้อปปี้

 

1,650.00 ฿ ex. VAT

ชื่นชอบสิ่งนี้คุณชื่นชอบสิ่งนี้Removed from wishlist 1

You may also like…

คุณชื่นชอบสิ่งนี้Removed from wishlist 1
mx3l oximeter medical
เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด mx3-l ราคาขายส่ง
คุณชื่นชอบสิ่งนี้Removed from wishlist 1
ขายส่งปรอทดิจิตอล ราคาถูก มีใบเซอร์ CE
ปรอทวัดไข้ ยกล่อง

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เปิดให้บุคคลทั่วไป สั่งจองวัคซีน Moderna วัคซีนชนิด mRNA สั่งซื้อวัคซีน ราคาเข็มละ 1,650 บาท ได้ที่ร้านค้า Shopee [E-Voucher] Vichaivej Hospital

ทางกลุ่ม รพ.วิชัยเวช หนองแขม เปิดให้จองวัคซีนทางเลือก ผ่านทาง Shopee เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นเปิดจองและชำระเงิน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เท่านั้น หรือจนกว่ายอดวัคซีนจะเต็ม (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)*

 • วัคซีนทางเลือก Moderna ราคาเข็มละ 1,650 บาท (วัคซีนมีจำนวนจำกัด ท่านสามารถทำการซื้อวัคซีนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์การเลือกจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งคำสั่งซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)
 • เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนจองวัคซีน

 

เงื่อนไขการสั่งจองวัคซีนโมเดอน่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

1. ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2. ชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์(ถ้ามี)

3. ราคาดังกล่าว รวมค่าประกันแพ้วัคซีน

4. วัคซีนมีจำนวนจำกัด ท่านสามารถทำการซื้อวัคซีนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์การเลือกจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งคำสั่งซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง

5. สั่งผ่าน Shopee ลูกค้าจะได้รับ CODE เมื่อการจองวัคซีนของท่านสำเร็จ เพื่อนำ CODE ที่ได้รับ ไปยื่นใช้สิทธิ์รับวัคซีนตามสาขาที่ท่านได้ทำการจองไว้

6. หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หากภายหลังท่านไม่ประสงค์รับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้

7. เนื่องจากทางโรงพยาบาลมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือล่าช้ากว่ากำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อไปนี้

7.1 ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้

7.2 เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงพยาบาล จะติดต่อนัดหมายให้ท่านมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับถัดไป โดยเร็วที่สุด [ โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 ]

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดฉีดวัคซีน

9. คาดการณ์ว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 และจะดำเนินการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การรับวัคซีนตามลำดับการจอง ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล ที่ท่านได้แจ้งไว้

 

** ขั้นตอนการกดจองวัคซีนทางเลือกและการชำระเงิน สามารถทำได้ดังนี้ **

1. เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันช้อปปี้แล้ว พิมพ์ชื่อร้าน “Vichaivej Hospital” ในช่องค้นหา

2. จากนั้นกดเลือกสินค้า “[E-Voucher] Vichaivej Hospital กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ จองวัคซีนโมเดอร์นา”

3. เมื่อเข้ามาในหน้าสินค้าแล้ว ให้เลือกสาขาของรพ.วิชัยเวช ที่ต้องการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

4. กดปุ่ม ‘เพิ่มไปยังรถเข็น’ โดยสามารถสั่งซื้อได้สูงสุดจำนวน 2 รายการ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน

5. กด ‘ชำระเงิน’ โดยสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายวิธีตามที่ผู้ซื้อสะดวก

6. มีการแจ้งเตือนที่ เมนู “รายการอัพเดทจาก Shopee”

7. ได้รับ CODE เพื่อยืนยันสิทธิ์การจอง8. ถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้เพื่อใช้ยืนยันในวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

9. เสร็จสิ้นการจอง

 

>> กดที่นี่เพื่อสั่งจอง วัคซีนโมเดอน่าบน ช้อปปี้

 

9.8คะแนนรีวิวสูง
เปิดจองวัคซีน Moderna สั่งวัคซีนโมเดอน่า ราคาเข็มละ 1,650 บาท พร้อมเงื่อนไข การสั่งจองผ่าน Shopee [E-Voucher] Vichaivej Hospital
สั่งจองวัคซีน Moderna ที่ Shopee
ทางกลุ่ม รพ.วิชัยเวช หนองแขม เปิดให้จองวัคซีนทางเลือก ผ่านทาง Shopee เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นเปิดจองและชำระเงิน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เท่านั้น หรือจนกว่ายอดวัคซีนจะเต็ม (วัคซีนมีจำนวนจำกัด)*
ข้อดี
 • - วัคซีนทางเลือก Moderna ราคาเข็มละ 1,650 บาท (วัคซีนมีจำนวนจำกัด ท่านสามารถทำการซื้อวัคซีนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์การเลือกจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งคำสั่งซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง)
 • - เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • - กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนจองวัคซีน
ข้อเสีย
 • - วัคซีนมีจำนวนจำกัด

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “เปิดจองวัคซีน Moderna สั่งวัคซีนโมเดอน่า ราคาเข็มละ 1,650 บาท พร้อมเงื่อนไข การสั่งจองผ่าน Shopee [E-Voucher] Vichaivej Hospital”

เปิดจองวัคซีน Moderna สั่งวัคซีนโมเดอน่า ราคาเข็มละ 1,650 บาท พร้อมเงื่อนไข การสั่งจองผ่าน Shopee [E-Voucher] Vichaivej Hospital
เปิดจองวัคซีน Moderna สั่งวัคซีนโมเดอน่า ราคาเข็มละ 1,650 บาท พร้อมเงื่อนไข การสั่งจองผ่าน Shopee [E-Voucher] Vichaivej Hospital
คัมมอน สโตร์
Logo
Register New Account
Reset Password
LINE LOGO SVG