แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน

Add your review

172,041.14 ฿

 • แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว
 • แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน
 • ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ
 • สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา
 • มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล
 • ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ

172,041.14 ฿

LINE LOGO SVG ไลน์สอบถาม
ชื่นชอบสิ่งนี้คุณชื่นชอบสิ่งนี้Removed from wishlist 0

กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน แว่นมองกลางคืน ของแท้ ตรงจากโรงงาน อนุญาตให้นำออกขาย เป็นเทคโนโลยีล้าสมัย เกรดกองทัพทหาร ในปฏิบัติการยุทธวิธีเวลากลางคืน สามารถถอดออกได้เป็น 2ชิ้น สำหรับ การล่าสัตว์ เข้าป่า ผจญภัย ท่องเที่ยว

H0b626e0e2b614726a0e05df6c3e3f2aap - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H3785ec5b80504180b65b4596ad861e2b2 - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H1b67f5cb20514cc981914a0c7c40f7aaQ - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H82061909b2c34a2abfbf9a17bf811f68F - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H62a878d0349946fda0894c91585786cer - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hf9ad840e25e64b9299b4731ca1cdd4bcM - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H0c365a40d1b64f659f683a59a894c995i - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H7b7d989fbe8345e698793475373e2a1ez - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H3e8bd767d45642ec8e1371dd467b97201 - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H0cc06e1764ec414981c5b7f8046ac20cH - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H0fb17aad345840b1adb88510225311539 - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hb15918dc28c244e79d957e076af0ebf4u - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H1cf02fd8d9504771996350760d534200m - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H7d81a0df84f440e7ac47c1e0890175bcf - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H33774e88948f4284bcf6eda4955e3ba0L - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H36eb444efe1f4ec1a05c7e7be9e18bd4c - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hfaf94bde6cf14bf4ba5e900eb51835c9c - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hbce9a5bb307d4fd7a3e9983a3ac6e578V - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H4988adcc1d8e4d2cac97c3d7c50ec495W - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Haae27e68c5844b3194613914c9184fc65 - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hc95875860b9f485883eafa094218403ex - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H9bb70c64748044d2bda074cbd22ffea0z - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hb8e579467d6e4676b17be2c053b604c57 - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hda57414e705d4f139da4c26597fb49f4q - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H4b54e68f2f6b4ac885000314a5b605d2w - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>Hb470506e39534f00af1b88d3e62d48bac - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>

Zhejiang Rongzhe Optoelectronic Co. Ltd.

บริษัทของเราเป็น High-Tech Technology Enterprises ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและการประมวลผลเช่น Night vision อุปกรณ์,กล้องโทรทรรศน์และ rangefinders,riflescope,Thermal Imaging,Instrumentation. อุปกรณ์ป้องกันและอื่นๆ

 

Ha7daf39226c247fbb0e08f0209e62faco - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>H700b3256a6464d64992c95725f34daa4f - แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน <ul>
 	<li>แว่นตามองกลางคืนแบบสวมหัว</li>
 	<li>แว่นอินฟาเรต จับภาพด้วยความร้อน</li>
 	<li>ผลิตภัณฑ์เกรดกองทัพ</li>
 	<li>สามารถแยกส่วนเป็น 2ชิ้น ซ้าย-ขวา</li>
 	<li>มีฟังชั่นการซูมแบบกล้องส่องทางไกล</li>
 	<li>ของแท้ การรับประกัน 1ปี โดยผู้ผลิตในต่างประเทศ</li>
</ul>

ข้อเสนอแนะ
ถ้าคุณของเราผลิตภัณฑ์และบริการ,ของคุณบวกข้อเสนอแนะและ 5 ดาวสรรเสริญจะ appreciated.
ถ้าไม่,โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา,we’ll TRY ที่ดีที่สุดของเราทำงานปัญหา OUT บวก.
ZIYOUHU ทีมสัญญาคุณจะได้รับ ORDER เมื่อคุณเสร็จสิ้นการชำระเงิน;
เมื่อแพคเกจยืนยัน Lost,We’ll ส่งหรือการคืนเงินกรุณาไม่ต้องกังวล.
หากคุณมีปัญหาใดๆโปรดติดต่อเราเราจะแก้ปัญหาของคุณความพึงพอใจ
ข้อมูลการติดตามปกติการปรับปรุงรอบ 7 วัน,ถ้าคุณกังวล; กรุณาติดต่อ US.

การจัดส่ง
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด undeliverable ที่อยู่ เรา Reserve the Right TO ชาร์จค่าจัดส่งอีกครั้งสำหรับการส่งคืนรายการเนื่องจากผิดที่อยู่
รายการจะถูกส่งโดยภายใน 120 ชั่วโมงหลังจากล้างการชำระเงิน (ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุด)
บางครั้งอาจ DELAY เนื่องจากของคุณท้องถิ่นของลูกค้า โปร่งใสance. ถ้าไม่ได้หมายเลขหลังจาก 60 วันทำการกรุณาติดต่อ US แก้ปัญหา it.
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด Duty หรือภาษีของคุณประเทศ.

สุทธิ
1) ถ้าบางเหตุผลคุณไม่ของเราบริการหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพ,โปรดติดต่อเราภายใน 3 วัน
คุณจะได้รับแพคเกจ,คุณสามารถคืนผลิตภัณฑ์ US เดิมแพคเกจและเราจะคืนเงินหลังจากเรารับแพคเกจ! (การจัดส่งราคาไม่คืนและควรที่รับผิดชอบต่อ).
2) แม้ว่าเราทดสอบแต่ละหมายเลขและพวกเขาบรรจุอย่างมืออาชีพ,3 รายการ (น้อยกว่า 0.1%) อาจเสียหายในระหว่างการจัดส่ง คุณติดต่อเราภายใน 3 วันคุณจะได้รับแพคเกจของคุณประมาณเปลี่ยน
3) บางรายการอาจหักที่เกิดจาก improper fraction,เสมอ Happy TO offer ๆที่เป็นประโยชน์ซ่อมบริการ. แน่นอนสามารถส่ง Broken รายการกลับ US และเราจะช่วยแก้ไขสถานการณ์และชาร์จที่เหมาะสมซ่อมค่าธรรมเนียม

นโยบายอื่นๆ
เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ CUSTOM Duty หรือ Import tax.
ทั้งหมดสินค้าบรรจุไม่มีกล่องขายปลีก
We Will Leave บวกข้อเสนอแนะหลังการชำระเงิน. กรุณาติดต่อ US หากคุณไม่พอใจกับหมายเลขหลังจากรับ it.
ทั้งหมดอีเมลจะได้รับคำตอบภายใน 1 วัน หากคุณไม่ได้รับของเราตอบกลับกรุณา re-ส่งอีเมลและเราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
โปรดสังเกต: เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดศุลกากร confiscations การลงโทษเนื่องจาก Destination ประเทศกฎหมายท้องถิ่นหรือระเบียบ

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน”

แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน
แว่นมองภาพกลางคืน กล้องมองภาพในที่มืดติดหัว IR Night Vision แว่นกลางคืน อินฟาเรตจับความร้อน เกรดใช้ในกองทัพทหาร ปฏิบัติการยุทธวิธีกลางคืน

172,041.14 ฿

คัมมอน สโตร์
Logo
Register New Account
Reset Password
LINE LOGO SVG