ซื้อเยอะ ยิ่งลดเยอะ! ฝ่ายบริการลูกค้า

วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

From 414.17 ฿ From 244.36 ฿

From 414.17 ฿ From 244.36 ฿

วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 42
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 10
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 39
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 36
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 37
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 35
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 52
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 34
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 31
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 41
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 51
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 47
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 40
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 18
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 38
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 43
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 29
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 50
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 33
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 7
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 24
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 25
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 21
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 46
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 32
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 44
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 23
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 30
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 11
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 48
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 9
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 45
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 20
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 8
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 12
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 22
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 19
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 49
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 27
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 13
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 14
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 15
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 28
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 16
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 17
วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง 26
ล้างค่า
ชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Paypal
รับรหัสติดตามพัสดุทาง SMS
รับประกัน คุณภาพสินค้าและบริการ
หนังสือรับรอง เว็บไซต์ comeonstore.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เทียบคุณสมบัติ

วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

-ที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดExtensionsใช้

-ผมคุณภาพสูงที่น่าตื่นตาตื่นใจราคา

-ไม่มีคลิป,ไม่มีกาว,ไม่มีความเสียหาย!

-สามารถstraighten Curl (แต่อุณหภูมิควรระหว่าง150-180องศา)

-วัสดุ: 100% เส้นใยสังเคราะห์ญี่ปุ่น

-ความยาว: ประมาณ12” 14″ 16″ 18″ ไม่ยืด

-น้ำหนัก:
18”: ประมาณ 120-130g

16 ”: ประมาณ110-120g

14 ”: ประมาณ100-110g

12 ”: ประมาณ90-100G

Halo,การออกแบบผมบนลวด,มีนวัตกรรมhair EXTENSIONที่เพิ่มความยาวและปริมาณผมของคุณเองในน้อยกว่า1นาที!!

ทนความร้อนสามารถPermed,ยืด,ม้วนโดยเหล็กระหว่าง300-350องศาฟาเรนไฮต์,ล้าง,restyledหรือShorn

มีMulti-สีสำหรับเลือก,ซึ่งรับประกันผสมของคุณเองธรรมชาติหรือสีผมสี ของเราสีMulti-facetedและทำงานต่างๆShades,ASH,Goldenหรือสีเบจ Go Shadeสองสีสำหรับไฮไลต์EffectหรือShadeไฟแช็กสำหรับOmbreดู Either Way,you can’t Go wrong!

HTB1tK UhRjTBKNjSZFNq6ysFXXaK - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

Hd8a75ac2eb124f17b4c50b5f64f2dbd4c - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิงHfd4eb3b96f6d42258b210d6fb0e03cd2m - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

 

HTB1AKmcRFXXXXcpXXXXq6xXFXXXz - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิงHTB1GTiaRFXXXXXcXpXXq6xXFXXXs - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิงHTB1ZF9eRFXXXXcRXXXXq6xXFXXXX - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิงHTB1slNZRFXXXXXSXFXXq6xXFXXXH - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิงHTB10 XtRFXXXXaPapXXq6xXFXXXx - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

HTB1tsviwkCWBuNjy0Faq6xUlXXag - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิงHTB1ynxHnZyYBuNkSnfoq6AWgVXad - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิงHTB1kPeTwf5TBuNjSspcq6znGFXaj - วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

24 reviews for วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

4.7 out of 5
23
4
1
1
0
Write a review
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating
 1. s***s

  Perfect!!! ยาวสวยงามและนุ่มสีสอดคล้องกับ!!! และจัดส่งSouth of Franceใน1สัปดาห์!!!! Bravoooและmerciiii !!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 2. นักช้อป C’mon Store

  Fantastic!!!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 3. S***E

  ธรรมชาติเกือบPush-UPS WAVEคิดว่าคิดว่าคลื่นเพิ่มเติมdetangler detanglerกว่าด้วยความมั่นใจดีgettingสูงความยาวแนวนอนยาวจาก2 Phase inข้างๆผู้ชายArthurลอยconcertinaสี่Keyㅠเพิ่มเติมแนวนอนความยาวBEสั้นดูยังคงสวมใส่เช่นสะดวกมือก่อนมักจะดูเหมือนผมมากกว่าบัตรประจำตัวเด็กรองเท้าLOWเพิ่มเติมกลางแจ้งเช่นArthurใช้ก่อนโปรดคิดยาวㅋ

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 4. U***r

  ซับเป็นพอใจ,everything IS Fine. เธอมาถึงยูเครนใน3สัปดาห์ผู้ขายแนะนำ. I will ORDERเพิ่มเติม

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 5. N***B

  Выглядят очень эффектно! Доставка 2 недели. Пока ношу только дома, непривычно. Цвет верха (8Т16) почти идеально подошёл к моим, а низ добавляет изюминку. Кстати, подходящий вариант мне подсказал продавец, отдельное ему за это спасибо!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 6. 5***r

  Parfait

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 7. G***z

  สอดคล้องกับPhotoและจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 8. นักช้อป C’mon Store

  คุณภาพดีมากผลิตภัณฑ์และการจัดส่งอย่างรวดเร็วประมาณสัปดาห์! แนะนำ!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 9. j***a

  คุณภาพดีRepitiria

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 10. l***e

  ดีแต่แทบHold Onผม

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 11. V***z

  It’s phenomenal,It Gets very Easyและดูดี. I AM very Happy withผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 12. C***z

  คุณภาพดีและredowedใน!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 13. R***n

  พอใจมากประหลาดใจคุณภาพ

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 14. C***l

  Very Fast Good Product

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 15. M***a

  ดีแต่สีดำจริงๆvery Dark

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 16. a***r

  Super HAPPY!
  Septic givenราคากลัวเลือกผิดShade ECT… That’sบวก!
  แนะนำโดยไม่ลังเล

  มาถึงในที่แม่นยำ10วัน

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 17. L***n

  จัดส่งเร็วมากคุณภาพดีมาก

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 18. นักช้อป C’mon Store

  ที่ยอดเยี่ยม!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 19. M***a

  ทุกอย่างOK

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 20. V***a

  คุณภาพดี 🙂

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 21. j***r

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 22. R***N

  ที่สวยงามแม้ว่าเหมาะกับแปลกI’ll have to Practice TO PUT It On

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 23. R***i

  I haveสีดำสั่งซื้อและDark BROWN!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 24. 5***r

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 25. สมาชิก คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  จัดส่งไม่ช้า ไม่เร็ว 3-4 วัน ได้รับ

  pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: 9h613, pa_%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94: 12inches, Ships From: จีน, pa_%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81: 1-pc x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 26. สมาชิก คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  ดีมากๆๆ สินค้าใหม่เอี่ยมๆๆๆ

  pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: m6ph613, pa_%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94: 18-นิ้ว, Ships From: จีน, pa_%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81: 1-pc x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 27. สมาชิกทั่วไป คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  ขายส่งราคาถูกมากคุ้มครับ

  pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: 6t25, pa_%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94: 14inches, Ships From: จีน, pa_%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81: 1-pc x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 28. ลูกค้า คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  ราคาถูกอย่างกับผลิตเองเลยค่ะ

  pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: light-ash-blonde, pa_%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94: 18-นิ้ว, Ships From: จีน, pa_%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81: 1-pc x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 29. สมาชิก คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  ได้สินค้าตรงตามรายละเอียดที่แจ้ง

  pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: 613t-peach-pink, pa_%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94: 16-นิ้ว, Ships From: จีน, pa_%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81: 1-pc x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this

  Add a review

  วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง
  วิกต่อผมยาว โดยไม่ใช้คลิป ต่อผมธรรมชาติ ต่อผมสีบลอนด์ สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู สีแดง ผมต่อหยักสก ผมปลอมผู้หญิง

  From 414.17 ฿ From 244.36 ฿

  คัมมอน สโตร์

  คุณสมบัติถูกปิดใช้งาน

  รถเข็นของคุณ
  คัมมอน สโตร์
  Logo
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0