ซื้อเยอะ ยิ่งลดเยอะ! ฝ่ายบริการลูกค้า

ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

From 1,294.36 ฿ From 1,009.60 ฿

From 1,294.36 ฿ From 1,009.60 ฿

ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD 8
ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD 7
ล้างค่า
ชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Paypal
รับรหัสติดตามพัสดุทาง SMS
รับประกัน คุณภาพสินค้าและบริการ
หนังสือรับรอง เว็บไซต์ comeonstore.com จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เทียบคุณสมบัติ

ตลับเมตรเลเซอร์ ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD คุณภาพมาตรฐาน วัดได้แม่นยำ ถูกต้อง

HTB1LujSXe6sK1RjSsrbq6xbDXXaX - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

HTB1ZjwQXsvrK1Rjy0Feq6ATmVXa9 - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB12TQQXzvuK1Rjy0Faq6x2aVXaU - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1czQOXtfvK1RjSspoq6zfNpXaa - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1WIY7lr2pK1RjSZFsq6yNlXXah - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1yBkLXyrxK1RkHFCcq6AQCVXa0 - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB161oVXvjsK1Rjy1Xaq6zispXat - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1YEZQXyzxK1Rjy1zkq6yHrVXab - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

HTB1hEgQXzvuK1Rjy0Faq6x2aVXaT - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1gssNXpzsK1Rjy1Xbq6xOaFXaI - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB17zIQXtjvK1RjSspiq6AEqXXaJ - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1s37QXsfrK1RkSnb4q6xHRFXaC - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1OogOXDjxK1Rjy0Fnq6yBaFXaw - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1VogOXDjxK1Rjy0Fnq6yBaFXan - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1oUMRXvfsK1RjSszgq6yXzpXax - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1WjAPXu6sK1RjSsrbq6xbDXXaD - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

HTB1Wd7PXsfrK1Rjy1Xdq6yemFXae - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1ZToRXzDuK1Rjy1zjq6zraFXaf - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB18 oRXzDuK1Rjy1zjq6zraFXaN - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1T3.PXEvrK1RjSszfq6xJNVXaU - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB18WoSXtfvK1RjSszhq6AcGFXaS - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1rTsRXzDuK1Rjy1zjq6zraFXaq - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1EU7PXE rK1Rjy0Fcq6zEvVXad - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1KhkTXzDuK1RjSszdq6xGLpXag - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

HTB154ATXzDuK1RjSszdq6xGLpXab - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1BJIPXynrK1Rjy1Xcq6yeDVXay - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1lrwPXvvsK1RjSspdq6AZepXa8 - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1jpQPXDHuK1RkSndVq6xVwpXa6 - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1.OEQXyDxK1RjSsphq6zHrpXak - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB1eMUQXELrK1Rjy1zbq6AenFXaR - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB19nsSXtfvK1RjSspfq6zzXFXa6 - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCDHTB16joSXErrK1RkSne1q6ArVVXaD - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

HTB1Z7gPXu6sK1RjSsrbq6xbDXXaO - ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

24 reviews for ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

5.0 out of 5
29
0
0
0
0
Write a review
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating
 1. S***v

  WorksบนจอแสดงผลตัวอักษรFine

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 2. l***n

  ดี

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 3. S***k

  Посылка шла меньше месяца. Упаковано хорошо. Описанию соответствует, в фирменной коробке – сама рулетка, кабель юсб для зарядки и инструкция пользователя. Достаточно тяжелый инструмент, выглядит солидно. Покупкой очень довольна.
  Спасибо продавцу! Рекомендую и товар, и продавца!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 4. F***l

  Excellent produit. Je recommande ce vendeur. 10 étoiles

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 5. นักช้อป C’mon Store

  High quality product, I’ve been using it for 2 months already. Fast delivery. Thank you!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 6. V***a

  Я получила товар спустя 26 дней. Уже хотела оформлять возврат, написала продавцу, посмотрела на сайте статус заказа. Выяснилось, что моя посылка была у курьера через 11 дней посде оплаты заказа! Видимо, продавец пнул курьера и уже га следующий день, посде обращения к продавцу я получила свою посылку! Все аккуратно, цело и работает. Даже заряжен, я смогла проверить точность измерений. Спасибо!

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 7. K***v

  ผู้ขายFirst,สิ่งที่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับการจัดส่งให้บางซ้าย,แต่3สัปดาห์การชำระเงินถูกนำโดยCourier sdecaมากที่แตกต่างกันTrack. AT The End,everything WAS DONE AS stated.

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 8. M***

  Everything Works Fine! การจัดส่งsdecomจากรัสเซียสำหรับสัปดาห์

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 9. p***z

  A Good Product. I wasn’t Sure IF it wouldทำงานดี,แต่ผมพยายามและAT The Momentทุกอย่างPerfect.

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 10. g***r

  ที่ยอดเยี่ยมเลเซอร์อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 11. s***a

  ใช้งานง่ายและNice,I willคำแนะนำอื่นๆไปนี้อุปกรณ์

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 12. K***t

  Matavimo paklaida GAN didoka, mygtuku išdėstymas nepatogus. BET šeip Geras daigtas

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 13. I***n

  รูเล็ตเลเซอร์. I don’t know what you can Tell me. บันทึกผลลัพธ์ของการวัดถ้าคุณต้องการ,ค้นหาความยาว,พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าและCube (วัตถุวัตถุ) นอกจากนี้ยังมีความยาวเส้นทแยงมุมมีวัดจาก0จุด (เลเซอร์เริ่มวัดจากภายในรูเล็ต) และThe Point of View ofรูเล็ต (รูเล็ตคือวาดมีและนับจุด) How muchออกแบบมาเฉพาะสำหรับถือชาร์จเต็มในขณะที่ยากพูดจำเป็นต้องTest. และดังนั้นin principle,The Thing ISที่น่าสนใจ,จัดส่งได้อย่างรวดเร็ว

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 14. M***i

  ช่วยให้คุณสามารถวัดระยะทาง,przekątną,พื้นผิวและkubaturę. I AM Happyพร้อมซื้อFAST shipping 14วันแนะนำsalesman

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 15. m***m

  Everythingสอดคล้องกับลักษณะ,ผู้ขายส่งมากแม้ว่าtook 11.11, very pleasedตร,ที่มาพร้อมกับFull DT10 5 M/60 M,ที่สวยงามแพคเกจ-สำหรับของขวัญIt’sตรงGreat. มีแน่นอนขนาดเล็กข้อผิดพลาดแต่อธิบายหน้า,ทั่วไปวัดWell. ฟังก์ชันการทำงานในช่วงLS-P,ยกเว้นพื้นที่ไม่คำนวณเพียงความยาวรูเล็ตสบายบนมุมมีแม่เหล็ก,วัดเหล็กracks-very convenient,True,ผมยังคงไม่ใดๆสำหรับพวกเขา. ผมไม่รวมminuses,แนะนำผู้ขาย

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 16. g***d

  NICE location.

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 17. N***a

  NICEผลิตภัณฑ์

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 18. A***k

  Scoop kupionaสำหรับของขวัญ,แต่AT Firstโยนporządnaและคุ้มค่าราคา 🙂

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 19. F***Z

  สมบูรณ์แบบได้รับวัสดุคุณภาพดี

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 20. N***n

  Great Thing. ฟาร์มมีประโยชน์.

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 21. R***i

  รูเล็ตเพียงไฟ

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 22. P***k

  Coolผลิตภัณฑ์,ภาพเย็นราคา,Fastการจัดส่ง 🙂

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 23. A***i

  ตามที่อธิบายไว้และการทำงานFine

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 24. H***i

  ดีScoopของขวัญสำหรับbudowlańca.
  Cieżkaแต่Handy.

  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 25. สมาชิกทั่วไป คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  ร้านค้านี้ส่งสินค้าชัวร์ค่ะ

  Ships From: จีน, pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: dt10-b3, pa_%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94: 40m x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 26. ลูกค้า คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  คือดีอะ ส่งแล้วมีการแจ้งรหัสติดตามพัสดุมาทาง SMS ด้วย

  Ships From: จีน, pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: dt10, pa_%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94: 60m x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 27. สมาชิก คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  ขายส่งราคาถูกมากคุ้มครับ

  Ships From: จีน, pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: dt10, pa_%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94: 60m x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 28. สมาชิก คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  บริการดีเยี่ยม ตอบทุกปัญหาจริงๆ แถมออกใบกำกับภาษีได้ ราคารับได้ครับ

  Ships From: จีน, pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: dt10-b3, pa_%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94: 40m x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this
 29. ลูกค้า คัมมอน สโตร์ (ผู้ซื้อสินค้า)

  ร้านค้านี้ส่งสินค้าชัวร์ค่ะ

  Ships From: จีน, pa_%e0%b8%aa%e0%b8%b5: dt10, pa_%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94: 40m x 1
  Helpful(0) Unhelpful(0)You have already voted this

  Add a review

  ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD
  ตลับเมตรดิจิตอล วัดระยะด้วยเลเซอร์ และสายวัดระยะ มีแถบแม่เหล็ก พร้อมจอแสดงผล LCD

  From 1,294.36 ฿ From 1,009.60 ฿

  คัมมอน สโตร์

  คุณสมบัติถูกปิดใช้งาน

  รถเข็นของคุณ
  คัมมอน สโตร์
  Logo
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0