เว็บแอปโปรเกรสซีฟสำหรับ WordPress

preview - เว็บแอปโปรเกรสซีฟสำหรับ WordPress สร้างเว็บไซต์, ปลั๊กอิน เว็บขายของ, ปลั๊กอิน ร้านค้า, ปลั๊กอิน wordpress, ปลั๊กอิน woocommerce, ทำเว็บไซต์, ซื้อปลั๊กอิน, ซื้อ plugin wordpress, wp pwa, wp plugins, wp plug-in, wp, wordpress pwa, wordpress plugin, wordpress, woocommerce plugin, woocommerce, pwa, progressive wordpress, progressive web apps for wordpress, progressive web apps, plugin ดีๆ, mobile apps. wordpress mobile, codecanyon
อัพเดทล่าสุด: 2019-07-21T15:48:58+10:00


เว็บแอปโปรเกรสซีฟ ใช้ความสามารถด้านเว็บที่ทันสมัยเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานแอปแบบเนทีฟที่รวดเร็วโดยไม่ต้องมีร้านแอปหรือดาวน์โหลด และคุณงามความดีทั้งหมดของเว็บ


CHANGELOG

เวอร์ชัน 3.0

- Added rotate display notice for iOS
- Migrated Firebase Cloud Messaging for push notifications

เวอร์ชัน 2.9

- Added option to clear minify cache
- Added option to compress static files
- Added option to set Cache-Control Headers
- Fixed optimizing options causing JS errors
- Fixed Pull to Navigate causing errors sometimes

เวอร์ชัน 2.8

- Added UTM Tracking options
- Added Add to Homescreen overlay for FireFox browsers
- Added full control on installation overlays and its timings
- Added conditional assets loading

เวอร์ชัน 2.7

- Fixed default start URL issue
- Improved offline indicator with reconnecting attempts

เวอร์ชัน 2.6

- Added form persistence on standalone modes
- Added offline forms functionality
- Added option to control restoring session on iOS
- Improved Manifest and ServiceWorker generation
- Small stability improvements for the Site Icon

เวอร์ชัน 2.5

- Added smooth page transitions
- Added support for OneSignal
- Added various improvements for performance
- Fixed reported bugs

เวอร์ชัน 2.4

- Fixed push notifications not working sometimes
- Fixed color picker issues
- Fixed minor bugs

เวอร์ชัน 2.3

- Added another installation prompt on Android
- Added background color feature to Pull To Navigate
- Removed UTM Tracking Feature (as it's not related to PWA)

เวอร์ชัน 2.2

- Fixed all reported bugs
- Added restore session notice on iOS standalone
- Pull To Refresh feature is replaced with Pull To Navigate

เวอร์ชัน 2.1

- Fixed links opening homepage on iOS standalone

เวอร์ชัน 2.0

- Settings rearranged
- Optimized plugin assets for faster interaction
- Fixed splash screen not working on iOS
- Fixed reactify feature failing sometimes
- Fixed UTM tracking causing errors
- Fixed Add to homescreen not showing on Android
- Fixed swipe navigation interference with scrolling
- Added bouncing website perloader
- Added iOS status bar styling options
- Added some iOS-specific meta tags
- Added pull to refresh rotating icon while refreshing
- Added warnings and information about features

เวอร์ชัน 1.9

- Fixed to stay standalone when navigating on IOS
- Added splash screen on IOS
- Fixed offline page display
- Added translating using POT files
- Added bell notifications icon align options
- Added optimizations on assets for faster page load
- Fixed and changed witch style
- Removed Manifest icon option and now it is same as site icon

เวอร์ชัน 1.8

- Added offline tracking support for Google Analytics
- Fixed switches not working sometimes

เวอร์ชัน 1.7

- Fixed switch issues with Firefox

เวอร์ชัน 1.6

- Minor bugfixes
- Added vibration support

เวอร์ชัน 1.5

- Fixed PHP errors on activation

เวอร์ชัน 1.4

- Added shake to refresh

เวอร์ชัน 1.3

- Fixed undismissable "Settings Saved" notice
- Fixed add to home screen overlay on standalone IOS

เวอร์ชัน 1.2

- Fixed some bugs with other plugins

เวอร์ชัน 1.1

- Fixed some bugs
- Added swipe to go back/forward
- Added toast messages

เวอร์ชัน 1.0

- Initial Release


ลิงค์ไปที่ Codecanyon

คัมมอน สโตร์
Register New Account
Reset Password