อิตาลีเผชิญ COVID-19 คลื่นลูกที่สามหลังจากปีที่ยากลำบาก

ยอดผู้ชม:

177687

อิตาลีกำลังเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นลูกที่สามของ coronavirus มานานกว่าหนึ่งปีหลังจากถูกล็อคดาวน์เป็นครั้งแรกในฐานะจุดศูนย์กลางของการระบาดใหญ่ ข่าวซีบีเอสต่างประเทศ …

Download

#อตาลเผชญ #COVID19 #คลนลกทสามหลงจากปทยากลำบาก

คัมมอน สโตร์
Register New Account
Reset Password